Ładowanie...

Naprawy powypadkowe samochodów, bezgotówkowe rozliczenia
szkód komunikacyjnych oraz auta zastępcze!

Car accident repairs, cashless settlement claims and replacement car!

Vip Corporation - o nas

Vip Corporation - about us

Lakiernictwo to końcowy etap, który oddaje finalny efekt pojazdu. Dzięki temu procesowi Państwa pojazd będzie odznaczał się nieprzeciętnym wyglądem oraz dbałością o detale, które podniosą jego walory estetyczne. Jest to szczególne ważne dla osób ceniących sobie wygląd oraz stan ich auta. Nasza firma ceni sobie zadowolenie naszych klientów, dlatego każdy szczegół naszej pracy odgrywa równie ważną rolę w procesie oddawania efektów w Państwa ręce.

Painting is the final stage that reflects the final effect of the vehicle. Thanks to this process, your vehicle will be distinguished by an outstanding appearance and attention to detail that will increase its aesthetic value. That is especially important for people who value the appearance and condition of their car. Our company values ​​the satisfaction of our customers, which is why every detail of our work plays an equally important role in putting the results into your hands.

Zapewniamy pomoc w przypadku zdarzeń losowych oraz kiedy zależy Państwu na estetycznej zmianie w pojeździe. Do każdej takiej zmiany podchodzimy z pełnym profesjonalizmem i dokładnością.

We assist in the event of random events and when you want an aesthetic change in the vehicle. We approach each car such change with complete professionalism and accuracy.

Przeprowadzenie remontu nadwozi samochodowych wymaga wielu kroków, aby efekt był jak najlepszy. Lakiernik musi zacząć od oczyszczenia powierzchni, na której będzie działać, a następnie sprawdzić, czy nie należy podjąć się odrdzewiania. Jeśli jest to konieczne, podejmuje się tego zadania, po czym odpowiednio przygotowuje pojazd do dalszych działań, takich jak wyrównywanie i wygładzanie powierzchni, gruntowanie, usuwanie rys oraz nakładanie emalii dekoracyjnej.

Car body renovation requires many steps to achieve the best effect. The refinisher must start by cleaning the surface on which to operate and then check that there is no need to undertake rust removal. If necessary, we undertake the tasks. Then the vehicle is prepared for further activities such as levelling and smoothing the surface, priming, removing scratches and applying decorative enamel.

Każda praca w naszej firmie jest wykonywana przez rzetelnych fachowców według uznania klienta. Cenimy sobie dokładność, dlatego wszelkie naprawy lakiernicze są wykonywane na najwyższym poziomie. Zadowolenie naszych klientów przynosi nam największą satysfakcję, dzięki czemu jesteśmy otwarci na współpracę.

Each task in our company is performed by reliable professionals at the discretion of the client. We value accuracy, which is why all paint repairs are performed at the highest level. The satisfaction of our clients brings us fulfilment, thanks to which we are open to cooperation.

Vip Corporation - O nas - zdjęcie 1
Vip Corporation - O nas - zdjęcie 2
Vip Corporation - O nas - zdjęcie 3
Vip Corporation - O nas - zdjęcie 4
Vip Corporation dwie zlote karoserie na tle

Vip Corporation największa precyzja w finalnym efekcie!

Vip Corporation the highest precision in the final effect!

Usługi lakiernictwa odznaczają się szczególną precyzją oraz dokładnością, są to niezbędne kroki ku satysfakcji klientów. Odpowiednie przygotowanie powierzchni wymaga od fachowca bystrego oka oraz doświadczenia, ponieważ liczy się każdy milimetr jego pracy. Żaden element nie może zostać pominięty. Po oddaniu końcowego efektu w Państwa ręce zależy nam na zadowoleniu z usługi.

Paint services are characterized by particular precision and accuracy. These are necessary steps to customer satisfaction. Proper surface preparation requires a specialist's keen eye and experience because every millimetre of his job counts. None of the elements can be ignored.

Vip Corporation największa precyzja w finalnym efekcie!

Vip Corporation the highest precision in the final effect!

Usługi lakiernictwa odznaczają się szczególną precyzją oraz dokładnością, są to niezbędne kroki ku satysfakcji klientów. Odpowiednie przygotowanie powierzchni wymaga od fachowca bystrego oka oraz doświadczenia, ponieważ liczy się każdy milimetr jego pracy. Żaden element nie może zostać pominięty. Po oddaniu końcowego efektu w Państwa ręce, zależy nam na zadowoleniu z usługi.

Paint services are characterized by particular precision and accuracy. These are necessary steps to customer satisfaction. Proper surface preparation requires a specialist's keen eye and experience because every millimetre of his job counts. None of the elements can be ignored.

Vip Corporation - lakiernictwo

Vip Corporation - paintwork

Zapewniamy naprawy lakiernicze, które podnoszą jakość estetyki pojazdów, według Państwa uznania.

We provide paint repairs that improve the quality of vehicle aesthetics at your discretion.

Oferujemy:

We offer:

 • adjustLakierowanie samochodów osobowych,
 • adjustPainting passenger cars,
 • adjustLakierowanie samochodów dostawczych,
 • adjustPainting vans,
 • adjustLakierowanie samochodów ciężarowych.
 • adjustPainting trucks,
 • adjustPosiadamy profesjonalną komorę lakierniczą.
 • adjustWe have a professional paint booth.
 • Oferujemy także:

  We also offer:

 • adjustNaprawy bezgotówkowe,
 • adjustCashless repairs,
 • adjustSamochód zastępczy na czas naprawy.
 • adjustReplacement car for the duration of the repair.

Wszystkie ceny podlegają indywidualnej negocjacji - zapraszamy Państwa do kontaktu.

All prices are individually negotiable - please contact us.


Vip Corporation - kontakt

Vip Corporation - contact

business

Vip Corporation 1
Sp. z o.o. Sp. k.a.

apartment

ul. Warszawska 15,
05-152 Czosnów

phone

+48 694 696 969,
+48 668 333 444,
+48 517 626 146

email

kontakt@vipcorporation.pl

Pon.

Wt.

Śr.

Mon.

Tue.

Wed.

8.00 - 17.00

8.00 - 17.00

8.00 - 17.00

Czw.

Pt.

Sob.

Niedz.

Thu.

Fri.

Sat.

Sun.

8.00 - 17.00

8.00 - 17.00

Nieczynne

Nieczynne

Closed

Closed


Naprawy powypadkowe samochodów i likwidacja szkód komunikacyjnych!

Car accident repairs and liquidation of collision damages!

vip lakiernictwo lakiernictwo corporation corporation corporation vip lakiernictwo vip

usługami z lakierniczymi samochodowy ekskluzywnych samochodów warsztat lakiernictwo blacharskimi wynajem i wraz prowadzimy dodatkowo

naprawy powypadkowe samochodów i likwidacja szkód komunikacyjnych naprawy powypadkowe samochodów i likwidacja szkód komunikacyjnych

największa finalnym firmy bezgotówkowo precyzja wszystkie lakiernictwo naprawiamy oc corporation efekcie ubezpieczeniowe w vip vip kontakt ac vip corporation corporation

lakiernictwo lakiernictwo lakiernictwo